Monday

101_Shot Putt Final Boys C
102_Long Jump Final Girls A
103_Javelin Final Boys A
104_Discus Girls A Final
105_High Jump Girls C Final
106_Long Jump Boys C Final
107_Javelin Girls B Final
108_Shot Putt Final Girls C
109_Discus Final Boys B
110_3000 M Final Girls Open
111_5000 M Final Boys Open